<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <title>San Anton School</title> </head> <style type="text/css"> <!-- a:link { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; color: #0066FF; text-decoration: none; } a:visited { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; color: #0099FF; text-decoration: none; } a:hover { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; color: #0066CC; text-decoration: underline; cursor: hand; } a:active { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; color: #FF0000; text-decoration: none; } a.header:link { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #0066FF; text-decoration: none; } body { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-weight: 400; color: #000000; text-decoration: none; } a.header:visited { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #0099FF; text-decoration: none; } a.header:hover { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #0066CC; text-decoration: underline; cursor: hand; } .heading { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-weight: 600; color: #000000; text-decoration: none; } a.header:active { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #FF0000; text-decoration: none; } .style3 {font-size: medium} --> </style> <body> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="center" valign="top"><table width="720" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="../../images/sananton_background.jpg"> <tr> <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF"><a href="http://www.sananton.edu.mt"><img src="../../images/weblogo.gif" width="200" height="213" border="0" /></a></td> <td width="100%" align="right"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="520" height="213"> <param name="movie" value="../../sananton_demo.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <embed src="../../sananton_demo.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="213"></embed> </object></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td height="10" colspan="2" nowrap="nowrap"><img src="../../images/empty.gif" width="10" height="10" /></td> </tr> <tr> <td width="200" align="left" valign="top"><table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td colspan="2" align="center"><img src="../../images/homepagelink.gif" alt="www.sananton.edu.mt" width="200" height="28" /></td> </tr> <tr> <td width="100"><a href="../../aboutus/history.html"><img src="../../images/aboutus.gif" alt="About Us" width="73" height="19" border="0" /></a></td> <td width="100"><a href="../../contactus.html"><img src="../../images/contactus.gif" alt="About Us" width="98" height="19" border="0" /></a></td> </tr> <tr> <td height="10" colspan="2" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><table width="200" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2"> <tr> <td width="32" height="32"><img src="../../images/empty.gif" alt="." width="32" height="32" /></td> <td><div align="center"><a href="http://sanantonlibrary.blogspot.com" class="header">School Library Blog</a> </div></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><table width="200" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2"> <tr> <td width="32" height="32"><img src="../../images/empty.gif" alt="." width="32" height="32" /></td> <td><div align="center"><a href="../../scouts/scouts1/default.html" class="header">Scouts</a></div></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><table width="200" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2"> <tr> <td width="32" height="32"><img src="../../images/empty.gif" alt="." width="32" height="32" /></td> <td class="header style3"><div align="center"><a href="../../seniorsector/Weather%20Server/default.html" class="header">San Anton School Weather Station </a></div></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="2">&nbsp;</td> </tr> </table> <p>&nbsp;</p></td> <td width="520" align="left" valign="top"><table width="520" border="0" cellspacing="5" cellpadding="5"> <tr> <td class="heading"><p><strong>&AR A TAL-MALTI</strong></p> </td> </tr> <tr> <td class="header">&nbsp</td> </tr> <tr> <td class="header">&nbsp</td> </tr> <tr> <td class="style3"><p>Nhar il-&amis, 18 ta Marzu, id-Dipartiment tal-Malti, organizza 'ar!a g'all-Grade 8s kollha. Din il-'ar!a kienet parti mis-sillabu ta din is-sena li tinvolvi l-kultura Maltija. Il-'ar!a kienet tinkludi mixja lejn il-Kastell Zamitellu fejn kienet irrakkuntata l-le!!enda marbuta ma dan il-kastell, le!!enda, li l-istorja tag'ha kienet di!a !iet spjegata waqt il-lezzjonijiet tat-Tema kif ukoll |jara interessanti u informattiva ferm g'and il-furnar tar-ra'al tal-Im!arr, is-Sur Vassallo.</p> <p>It-tfal staqsewh g'add ta mistoqsijiet li kellhom ippreparati fuq il-'endawts mi!burin g'al din il-'ar!a. Quddiem il-knisja, fuq iz-zuntier, it-tfal !ew im'e!!a jilag'bu log'ob tradizzjonali Malti kif kien spjegat lilhom fil-lezzjonijiet li saru qabel il-'ar!a, b'ala t'ejjija.</p> <p>Avveniment e  itanti ie'or f din il-'ar!a kien i|-|jara li g'amilna lejn ix-xelter li jinsab f dan ir-ra'al. Wara li rajna filmat qasir dwar it-Tieni Gwerra Dinjija u kif din laqtet lil Malta, it-tfal !ew imdawra madwar xelter li g'adu mi|mum bil-mod kif kien ori!inarjament.</p> <p>Din l-attivita spi  at b ikla tipika Maltija fir-Restorant  Il-Barri fejn kellna varjeta ta ikel fosthom bebbux, 'ob| bi|-|ejt, ravjul, spagetti tal-fenek, la|anja u 'elwa tat-Tork.</p> <p>Bla dubju dan huwa appuntament li ji!i mistenni kull sena kemm minna l-g'alliema kif ukoll mill-istudenti li b mod tan!ibbli jitg'allmu dwar diversi aspetti tal-kultura Maltija.</p> <p> __________________________________________________________________________________</p> <p>Last month, the grade 8 students were taken to M!arr on an outing. </p> <p>This outing was related to the topic they were currently stuying in class, related to Maltese Culture. </p> <p>They visited a typical baker and saw the traditional way of bread-making. They also visited the famous castle  Kastell Zamitellu .</p> <p>During this time they heard the legend related to the castle. The day came to end at a popular local restaurant and enjoyed a meal which consisted of typical Maltese food. </p> <p>Ms Ruth Vella </p> <p>Ms Sarah Cauchi</p> <p>&nbsp</p> </td> </table> <table border="1" cellpadding="10"> <tr> <td><a href="1.jpg"><img src="1t.jpg" alt=""></a></td> <td><a href="2.jpg"><img src="2t.jpg" alt=""></a></td> </tr> <tr> <td><a href="3.jpg"><img src="3t.jpg" alt=""></a></td> <td><a href="4.jpg"><img src="4t.jpg" alt=""></a></td> </tr> <tr> <td><a href="5.jpg"><img src="5t.jpg" alt=""></a></td> <td><a href="6.jpg"><img src="6t.jpg" alt=""></a></td> </tr> <tr> <td><a href="7.jpg"><img src="7t.jpg" alt=""></a></td> <td><a href="8.jpg"><img src="8t.jpg" alt=""></a></td> </tr> <tr> <td><a href="9.jpg"><img src="9t.jpg" alt=""></a></td> <td><a href="10.jpg"><img src="10t.jpg" alt=""></a></td> </tr> <tr> <td><a href="11.jpg"><img src="11t.jpg" alt=""></a></td> </tr> </table> </tr> <tr> <td height="10" colspan="2"><img src="../../images/empty.gif" width="10" height="10" /></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center"><a href="../../default.html">Home</a> - <a href="../../contactus.html">Contact Us</a> - <a href="../../aboutus/history.html">About Us</a> - <a href="../../privacypolicy.html">Privacy Policy</a> - <a href="#">User Agreement </a></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center" valign="middle"><img src="../../images/lines.gif" width="720" height="20" /></td> </tr> </table></td> </tr> </table> </body> </html>