<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <title>San Anton School</title> </head> <style type="text/css"> <!-- a:link { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; color: #0066FF; text-decoration: none; } a:visited { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; color: #0099FF; text-decoration: none; } a:hover { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; color: #0066CC; text-decoration: underline; cursor: hand; } a:active { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; color: #FF0000; text-decoration: none; } a.header:link { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #0066FF; text-decoration: none; } body { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-weight: 400; color: #000000; text-decoration: none; } a.header:visited { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #0099FF; text-decoration: none; } a.header:hover { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #0066CC; text-decoration: underline; cursor: hand; } .heading { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-weight: 600; color: #000000; text-decoration: none; } a.header:active { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #FF0000; text-decoration: none; } .style3 {font-size: medium} --> </style> <body> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="center" valign="top"><table width="720" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="../../images/sananton_background.jpg"> <tr> <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF"><a href="http://www.sananton.edu.mt"><img src="../../images/weblogo.gif" width="200" height="213" border="0" /></a></td> <td width="100%" align="right"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="520" height="213"> <param name="movie" value="../../sananton_demo.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <embed src="../../sananton_demo.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="213"></embed> </object></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td height="10" colspan="2" nowrap="nowrap"><img src="../../images/empty.gif" width="10" height="10" /></td> </tr> <tr> <td width="200" align="left" valign="top"><table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td colspan="2" align="center"><img src="../../images/homepagelink.gif" alt="www.sananton.edu.mt" width="200" height="28" /></td> </tr> <tr> <td width="100"><a href="../../aboutus/history.html"><img src="../../images/aboutus.gif" alt="About Us" width="73" height="19" border="0" /></a></td> <td width="100"><a href="../../contactus.html"><img src="../../images/contactus.gif" alt="About Us" width="98" height="19" border="0" /></a></td> </tr> <tr> <td height="10" colspan="2" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><table width="200" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2"> <tr> <td width="32" height="32"><img src="../../images/empty.gif" alt="." width="32" height="32" /></td> <td><div align="center"><a href="http://sanantonlibrary.blogspot.com" class="header">School Library Blog</a> </div></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><table width="200" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2"> <tr> <td width="32" height="32"><img src="../../images/empty.gif" alt="." width="32" height="32" /></td> <td><div align="center"><a href="../../scouts/scouts1/default.html" class="header">Scouts</a></div></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><table width="200" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2"> <tr> <td width="32" height="32"><img src="../../images/empty.gif" alt="." width="32" height="32" /></td> <td class="header style3"><div align="center"><a href="../../seniorsector/Weather%20Server/default.html" class="header">San Anton School Weather Station </a></div></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="2">&nbsp;</td> </tr> </table> <p>&nbsp;</p></td> <td width="520" align="left" valign="top"><table width="520" border="0" cellspacing="5" cellpadding="5"> <tr> <td class="heading"><p><strong>Laqg'a mal-Professur Joe Friggieri.</strong></p> </td> </tr> <tr> <td class="header">&nbsp</td> </tr> <tr> <td class="header">Il- 5 ta Marzu 2010</td> </tr> <tr> <td class="header">&nbsp</td> </tr> <tr> <td class="style3"><p>Mhijiex l-ewwel darba li l-iskola San Anton, tistieden lil xi awturi fostna. Dawn jistg'u jkunu kemm barranin kif ukoll Maltin. </p> <p>Ilbiera', id-Dipartiment tal-Malti tal-iskola sekondarja, stieden lill-kittieb il-Professur Joe Friggieri, biex ji!i l-iskola tag'na. Huwa ltaqa mal-istudenti tal-Grade 10, tal-Grade 11 kif ukoll mal-Grade 12.</p> <p>L-istudenti kollha kienu e  itati 'afna li kien se jkollhom l-opportunita li jiltaqg'u mieg'u u jisimg'uh ikellimhom fuq xi xog'lijiet letterarji tieg'u. Spjegalhom fuq il-karattru prin ipali,  ir-Ronnie , li ltaqg'u mieg'u fil-ktieb li qeg'din jaqraw,  L-Istejjer tar-Ronnie . It-tfal baqg'u msa''rin meta semg'uh jaqra wa'da mill-istejjer mill-ktieb il-!did  Aktar Stejjer tar-Ronnie . Fi tmiem il-lezzjoni 'atfu l-okka|joni fejn talbuh jiffirmalhom il-ktieb.</p> <p>L-istudenti tal-Grade 11 kif ukoll aktar tard l-istudenti tal-Grade 12, iddiskutew mieg'u l-poe|iji  San Niklaw u  L-G'ajn fil-Misra' . Dawn i|-|ew! poe|iji jag'mlu parti mis-sillabu tal-letteratura ta - es. &adu gost jisimg'u lill-poeta nnifsu jaqralhom il-poe|iji li kiteb hu. Tahom xi tag'rif dwarhom u fittxew ir-rima u ap pu r-ritmu flimkien.</p> <p> Il-laqg'a kienet vera interessanti u indunajt kemm hu bniedem intelli!enti qal Matthew Agius, student fil-Grade 12.</p> <p>Permezz ta din l-istedina, l-istudenti bdew japprezzaw iktar lill-kittieba Maltin kif ukoll ix-xog'ol li jag'mlu mal-g'alliema tag'hom fil-klassi. </p> <p>__________________________________________________________________________________________________________________</p> <p>&nbsp</p> <p>Meeting a local author& .</p> <p>The Grade 10,11 and 12 students had the opportunity to have an encounter with Professor Joe Friggieri, who is an author of one of their Maltese reading books. He is also a poet and the upper Grades are currently studying a couple of his poems since they form part of the Maltese Literature syllabus.</p> </td> </table> <table border="1" cellpadding="10"> <tr> <td><a href="1.jpg"><img src="1t.jpg" alt=""></a></td> <td><a href="2.jpg"><img src="2t.jpg" alt=""></a></td> </tr> <tr> <td><a href="3.jpg"><img src="3t.jpg" alt=""></a></td> <td><a href="4.jpg"><img src="4t.jpg" alt=""></a></td> </tr> <tr> <td><a href="5.jpg"><img src="5t.jpg" alt=""></a></td> <td><a href="6.jpg"><img src="6t.jpg" alt=""></a></td> </tr> <tr> <td><a href="7.jpg"><img src="7t.jpg" alt=""></a></td> <td><a href="8.jpg"><img src="8t.jpg" alt=""></a></td> </tr> <tr> <td><a href="9.jpg"><img src="9t.jpg" alt=""></a></td> </tr> </table> <tr> <td height="10" colspan="2"><img src="../../images/empty.gif" width="10" height="10" /></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center"><a href="../../default.html">Home</a> - <a href="../../contactus.html">Contact Us</a> - <a href="../../aboutus/history.html">About Us</a> - <a href="../../privacypolicy.html">Privacy Policy</a> - <a href="#">User Agreement </a></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center" valign="middle"><img src="../../images/lines.gif" width="720" height="20" /></td> </tr> </table></td> </tr> </table> </body> </html>