<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <title>San Anton School</title> </head> <style type="text/css"> <!-- a:link { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; color: #0066FF; text-decoration: none; } a:visited { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; color: #0099FF; text-decoration: none; } a:hover { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; color: #0066CC; text-decoration: underline; cursor: hand; } a:active { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; color: #FF0000; text-decoration: none; } a.header:link { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #0066FF; text-decoration: none; } body { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: small; font-style: normal; font-weight: 400; color: #000000; text-decoration: none; } a.header:visited { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #0099FF; text-decoration: none; } a.header:hover { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #0066CC; text-decoration: underline; cursor: hand; } .heading { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-weight: 600; color: #000000; text-decoration: none; } a.header:active { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: medium; color: #FF0000; text-decoration: none; } .style3 {font-size: medium} --> </style> <body> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="center" valign="top"><table width="720" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" background="../../images/sananton_background.jpg"> <tr> <td colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td bgcolor="#FFFFFF"><a href="http://www.sananton.edu.mt"><img src="../../images/weblogo.gif" width="200" height="213" border="0" /></a></td> <td width="100%" align="right"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,19,0" width="520" height="213"> <param name="movie" value="../../sananton_demo.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <embed src="../../sananton_demo.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="520" height="213"></embed> </object></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td height="10" colspan="2" nowrap="nowrap"><img src="../../images/empty.gif" width="10" height="10" /></td> </tr> <tr> <td width="200" align="left" valign="top"><table width="200" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td colspan="2" align="center"><img src="../../images/homepagelink.gif" alt="www.sananton.edu.mt" width="200" height="28" /></td> </tr> <tr> <td width="100"><a href="../../aboutus/history.html"><img src="../../images/aboutus.gif" alt="About Us" width="73" height="19" border="0" /></a></td> <td width="100"><a href="../../contactus.html"><img src="../../images/contactus.gif" alt="About Us" width="98" height="19" border="0" /></a></td> </tr> <tr> <td height="10" colspan="2" nowrap="nowrap">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><table width="200" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2"> <tr> <td width="32" height="32"><img src="../../images/empty.gif" alt="." width="32" height="32" /></td> <td><div align="center"><a href="http://sanantonlibrary.blogspot.com" class="header">School Library Blog</a> </div></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><table width="200" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2"> <tr> <td width="32" height="32"><img src="../../images/empty.gif" alt="." width="32" height="32" /></td> <td><div align="center"><a href="../../scouts/scouts1/default.html" class="header">Scouts</a></div></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><table width="200" border="0" cellspacing="2" cellpadding="2"> <tr> <td width="32" height="32"><img src="../../images/empty.gif" alt="." width="32" height="32" /></td> <td class="header style3"><div align="center"><a href="../../seniorsector/Weather%20Server/default.html" class="header">San Anton School Weather Station </a></div></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td colspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td colspan="2">&nbsp;</td> </tr> </table> <p>&nbsp;</p></td> <td width="520" align="left" valign="top"><table width="520" border="0" cellspacing="5" cellpadding="5"> <tr> <td class="heading"><p><strong>Studenti tal-Grade 8 jattendu g'all-ewwel festival tal-ktieb</strong></p> </td> </tr> <tr> <td class="header">&nbsp</td> </tr> <tr> <td class="header">&nbsp</td> </tr> <tr> <td class="style3"><p>Nhar il-Gimg'a 23 t April grupp ta studenti tal-Grade 8 attendew g'all-ewwel festival internazzjonali tal-letteratura g'at-tfal li ttella fil-kavallier ta San Gakbu. Dan l-ewwel festival ing'ata l-isem ta Harba g'aliex kif intqal tajjeb minn diversi kittieba mistiedna g'al dan is-seminar, il-qari jg'inek ta'rab lejn dinja ta fantasija u avventura u tiltaqa ma karattri !odda.</p> <p>L-ewwel l-istudenti ltaqg'u ma Trevor Zahra , wie'ed mill-kittieba favoriti tag'hom. Minbarra li staqsewh 'afna mistoqsijiet dwaru u dwar il-karriera tieg'u ta kittieb, setg'u ukoll jarawh jie'u sehem fi ske   qasir ma Alex Vella Gregory jismu Radju Paroli .L-istudenti apprezzaw 'afna l-battuti u l-log'ob bil-kliem ta dan l-iske  .</p> <p>Imbag'ad setg'u jitkellmu ma Simon Bartolo , awtur ie'or mag'ruf sewwa mal-istudenti bil-kitba tat-trilo!ija Il-Fiddien . Huma setg'u jag'mlu dan f kollegament dirett ma Brussell fejn jinsab jg'ix b'alissa l-kittieb.</p> <p>Madeleine Dargue hija awtri i o'ra li ltaqg'u mag'ha l-istudenti. Hija kellmithom dwar il-fantasija fil-kitba tag'ha u kif inkludiet lil Malta fil-ktieb tag'ha Star Child . L-illustrattri i ta dan il-ktieb uriet lill-istudenti l-provi tad-disinji tag'ha u t-teknika ta kif 'admithom.</p> <p>Dan is-seminar kien esperjenza po|ittiva 'afna g'all-istudenti g'aliex kienu 'afna li t'ajru jaqraw xi kotba li ssemmew waqt dan is-seminar. Barra minn hekk ippre|entaw !abra ta kitbiet tag'hom lil dawn l-awturi.</p> <p>Doreen Coleiro</p> <p>Ruth Vella</p> <p> __________________________________________________________________________________</p> <p>On Friday 23rd April a group of Grade 8 students from San Anton School attended the first Children s Book Festival at St James Cavalier in Valletta.They had the opportunity to meet local and foreign children s authors as well as illustrators. They also presented a book with their creative writing to Trevor Zahra one of their favourite Maltese authors.</p> <p>&nbsp</p> </td> </table> <table border="1" cellpadding="10"> <tr> <td><a href="1.jpg"><img src="1t.jpg" alt=""></a></td> <td><a href="2.jpg"><img src="2t.jpg" alt=""></a></td> </tr> <tr> <td><a href="3.jpg"><img src="3t.jpg" alt=""></a></td> <td><a href="4.jpg"><img src="4t.jpg" alt=""></a></td> </tr> <tr> <td><a href="5.jpg"><img src="5t.jpg" alt=""></a></td> <td><a href="6.jpg"><img src="6t.jpg" alt=""></a></td> </tr> </table> </tr> <tr> <td height="10" colspan="2"><img src="../../images/empty.gif" width="10" height="10" /></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center"><a href="../../default.html">Home</a> - <a href="../../contactus.html">Contact Us</a> - <a href="../../aboutus/history.html">About Us</a> - <a href="../../privacypolicy.html">Privacy Policy</a> - <a href="#">User Agreement </a></td> </tr> <tr> <td colspan="2" align="center" valign="middle"><img src="../../images/lines.gif" width="720" height="20" /></td> </tr> </table></td> </tr> </table> </body> </html>